[ Tin tức ]

CẬP NHẬT Tháng 12/2023

05-12-2023

NỘI DUNG CẬP NHẬT

-Tải bản update ở https://doctonkiem.com/tai-game.html và giải nén vào thư mục game chọn yes to all ( xong vào file game hoặc main )

Thời gian diễn ra : Từ 18h00 ngày 05/12/2023

I. Event Tết 2024  <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp

Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

Rương Thần Sa 1-6 dòng

Cùng nhiều vật phẩm khác

II.Thần Khí, Già Lam Kinh, Ấn , TIn Vật , Thú Cưng

Thuộc TÍnh  Danh Hiệu Cáp 20
    

 

Bảng nâng cấp 

Cấp

Số Lệnh Bài Cần để nâng cấp

Tỷ lệ
10-15 1 100%
16 2
17 4
18 6
19 8
20 10

III.Trùng Sinh 200 Lần <Xem Chi Tiết>

 

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
151 250 3020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
152 250 3040 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
153 250 3060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
154 250 3080 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
155 250 3100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 14
156 250 3120 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
157 250 3140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
158 250 3160 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
159 250 3180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
160 250 3200 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 14
161 250 3220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
162 250 3240 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
163 250 3260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
164 250 3280 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
165 250 3300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 15
166 250 3320 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
167 250 3340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
168 250 3360 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
169 250 3380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
170 250 3400 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 15
171 250 3420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
172 250 3440 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
173 250 3460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
174 250 3480 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
175 250 3500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 16
176 250 3520 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
177 250 3540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
178 250 3560 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
179 250 3580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
180 250 3600 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 16
181 250 3620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
182 250 3640 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
183 250 3660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
184 250 3680 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
185 250 3700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 17
186 250 3720 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
187 250 3740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
188 250 3760 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
189 250 3780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
190 250 3800 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 17
191 250 3820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
192 250 3840 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
193 250 3860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
194 250 3880 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
195 250 3900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 18
196 250 3920 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
197 250 3940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
198 250 3960 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
199 250 3980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
200 250 4000 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 18

 

IV.Code Nạp lần đầu 100k và Đổi tích lũy nạp thẻ <Xem Chi Tiết>

 

CODE 100K ĐẦU TIÊN
(Khóa)
5000 Kinh Nghiệm Đơn
10 Bùa Bảo Toàn
1 Bảo Ngọc (6 kỹ năng)
1 Rương Thần Sa
2 Rương Lệnh Bài Siêu Cấp
1 Rương Bí Tịch 180 - Tùy chọn

 

Khi đủ 300k hoặc 500k tích lũy nạp sẽ đổi được phần thưởng

-Lưu ý:

-Đổi phần thưởng không giới hạn

-Đổi tích lũy nạp sẽ bị trừ bấy nhiêu điểm tích lũy nạp( VD: đổi 500k tích lũy nạp sẽ bị trừ 500k tích lũy nạp )

- [Tích lũy 300k] : 15 Bùa Bảo Toàn

- [Tích lũy 300k] : 1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5]

- [Tích lũy 500k]: 300 Kim Nguyên Bảo (đại) (3000v đồng)

- [Tích lũy 500k]: 30 Bùa Bảo Toàn

 

V.Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 8 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

 

 

VI.Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Hướng dẫn sử dụng Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Click phải vào vật phẩm Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp - Cho 2 Lệnh Bài Siêu Cấp bất kỳ vào trong ô - Sau đó chọn đồng ý -  chọn 1 Lệnh Bài tùy chọn (Khóa)