[ Hướng dẫn ]

Chiến Trường Tống Kim

05-06-2017
Tính năng Chiến Trường Tống Kim vốn là một trong những tính năng đặc sắc nhất của Kiếm Thế xuyên suốt các phiên bản vừa qua. Với thay đổi của Kiếm Thế, chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm thú vị trên bước đường bôn tẩu.
I. Thời gian chiến trường
Loại Chiến Trường Thời Gian
Tống Kim Long Trụ

11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 

19h00 - 21h00 - 23h00 - 01h00

II.Phần thưởng
1.Phần thưởng tích lũy trận
Mức tích lũy trận Phần thưởng
3000

2 vạn đồng thường
1000 vạn bạc
10 tỷ exp
2000 MG ấn
1000 Điểm chân khí
500 Linh khí

5000

5 vạn đồng thường
2000 vạn bạc
15 tỷ exp
50 Chiến Thần
3000 MG ấn
2000 Điểm chân khí
1500 Linh khí

10000

10 vạn đồng thường
3000 vạn bạc
30 tỷ exp
100 Chiến Thần
5000 MG ấn
3000 Điểm chân khí
2000 Linh khí

 

2.Đổi Điểm Tích lũy Tống Kim

 • Tiến hành đổi tại NPC đổi thưởng - Giang Tân Thôn
 • Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn sau mỗi trận
Điểm tích lũy Vật phẩm đổi
5000 10 Tỷ kinh nghiệm
2000 500 Thần Khí Bảo Châu
10000 1 Hạt giống cây trồng
10000 1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
10000 20 Rương Trang Bị Ngựa
 
3.Phần thưởng ôm điêu tượng
 • Khi phe chiếm được trụ những người cùng phe khi đứng gần bảo vệ trụ sẽ nhận được phần thưởng
Phần thưởng mỗi 10 Giây
60 triệu Kinh nghiệm
250 Đồng thường
2v Bạc Thường
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim
 
Ngoài ra ngẫu nhiên nhận được
10 Mảnh ghép già lam kinh
10 Mảnh ghép Ấn
1 Rương bí tịch 180
Bạch Tửu <Cấp 1>
Ngọc Lộ Tửu <Cấp 2>
Chiến Thần
Rương trang bị ngựa

 

4.Phần thưởng tiêu diệt Đại Tướng và Nguyên Soái

Phần thưởng tiêu diệt
Kim Nguyên Bảo (Trung)

Linh Tê Ngọc

 

 
III. Cách thức tham gia
1.Báo danh chiến trường
 • Thời gian bao danh trước 10 phút trước khi khai chiến
 • Mỗi trận kéo dài 50 phút.
 • Sử dụng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh

 
2. Chiếm long trụ
 • Map tống kim long trụ thì long trụ sẽ xuất hiện tại 225/184 
 • Tiến hành chiếm lĩnh và bảo vệ sẽ nhận thưởng
 
3. Tướng tống kim
 • Đến thời gian Phó Tường - Đại Tướng tống kim sẽ xuất hiện
 • Tiêu diệt sẽ nhận được Tiền Xu, Kim Nguyên Bảo, Linh Tê Ngọc

4.Nhận thưởng tống kim

 • Khi trận đấu kết thúc có thể nhận thưởng tại Hiệu Úy Mộ Binh

5. Đổi điểm tích lũy

 • Đổi điểm tích lũy các trận tại NPC đổi thưởng nhận được nhiều vật phẩm

Lưu Ý:

 • Chú ý thời gian để tham gia tống kim đúng giờ.