[ Hướng dẫn ]

Hệ thống trang bị

19-07-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Giang Tân Thôn

 

II.Hình ảnh trang bị

 

Loại Trang Bị

Hình ảnh trang bị

Rương Set trang bị Kim Long (9 Món)

7 Ngày: 50 KNB đại (500v đồng)

Vĩnh Viễn: 200 KNB đại (2000v đồng)

Rương Set trang bị Long Hồn (9 Món)

7 Ngày: 150 KNB đại (1500v đồng)

Vĩnh Viễn: 400 KNB đại (4000v đồng)

Rương Set trang bị Sử Thi (9 Món)

7 Ngày: 300 KNB đại (3000v đồng)

Vĩnh Viễn: 1000 KNB đại (10.000v đồng)

Rương Set trang bị Truyền Thuyết (9 Món)

7 Ngày: Không Bán

Vĩnh Viễn: 4000 KNB đại (40.000v đồng)

Rương Set trang bị Trấn Thiên (9 Món)

7 Ngày: Không Bán

Vĩnh Viễn: 8000 KNB đại (80.000v đồng)

  • Sau khi có Trang bị Trấn Thiên nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.
  • Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

Option thần sa

KNB (Đại)

Tiền Du Long

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 50 100 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 50 100 50%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 50 100 30%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 50 100 10%

 

Rương Set Ngoại Trang Nón + Áo

7 Ngày: 100 KNB đại (1000v đồng)

Vĩnh Viễn: 300 KNB đại (3000v đồng)

Rương Chân Nguyên MAX

7 Ngày: 50 KNB đại (500v đồng)

Vĩnh Viễn: 200 KNB đại (2000v đồng)

Rương Huy Chương Max

7 Ngày: 50 KNB đại (500v đồng)

Vĩnh Viễn: 200 KNB đại (2000v đồng)

 

LƯU Ý:

  • Mở rương cấp cao hơn cần trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Set trang bị thuê không có tài phú
  • Trang bị mua có thời hạn là 7 ngày sau thời gian này trang bị sẽ bị mất
  • Các trang bị có thể đổi hệ tại NPC Trang Bị ở thành chính. Tiêu Phí: 1000 vạn đồng thường